Εισάγετε το όνομα του προϊόντος
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση

Όχι καταστήματα - Yezz


Κινητά Τηλέφωνα

1.76
Yezz Epic T
2.05
9.77
2.8
0.71
3.18
0.54
1.84
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.54
Yezz Andy 5.5T LTE VR
2.58
0.85
1.01
1.24
0.8
4
1.43
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.43
Yezz Sfera
0.25
1.36
3.03
2.92
0.8
1.01
1.55
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.42
Yezz Andy 5.5VR
0.88
0.85
1.05
1.58
0.8
4
1.43
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.4
Yezz Andy 6EL LTE
0.35
1.24
0.21
1.58
1.07
4.09
1.43
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.39
Yezz Andy 5.5M VR LTE
0.83
0.21
1.05
1.58
0.8
4
1.43
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.33
Yezz Andy 6Q
0.77
1.36
0.27
0.35
1.07
3.8
1.34
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.28
Yezz Andy 5T LTE
1.29
0.3
0.13
1.24
0.42
3.58
1.44
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.23
Yezz Andy A5QP
0.88
0.16
1.28
0.35
0.42
3.11
1.34
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.2
Yezz Max 1
0.61
0.18
0.62
0.35
0.11
2.1
3.3
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.16
Yezz Andy 5T
0.76
0.16
0.27
0.35
0.42
3.11
1.34
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.15
Yezz Andy 5E5
0.16
0.18
0.23
0.35
0.08
2.1
2.97
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.14
Yezz Andy A6M
0.67
0.51
0.21
0.3
0.29
2.7
1.3
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.1
Yezz Andy C5VP
0.67
0.25
0.23
1.58
0.15
1.59
1.34
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.09
Yezz Andy 4.7T
0.34
0.09
0.42
0.35
0.32
2.55
1.34
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.09
Yezz Andy C5QL
0.68
0.21
0.23
1.39
0.15
1.62
1.34
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.08
Yezz Andy 4E LTE
0.13
0.05
1.05
2.03
0.06
0.61
1.34
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.06
Yezz Andy 4.7M LTE
0.42
0.1
0.13
1.24
0.32
1.58
1.43
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.06
Yezz Andy 5M LTE
0.82
0.34
0.13
0.47
0.42
1.59
1.43
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.06
Yezz Andy 5EL LTE
0.13
0.21
0.13
1.58
0.08
1.59
1.43
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.04
Yezz Andy C5E LTE
0.35
0.21
0.13
0.45
0.08
1.59
1.43
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.04
Yezz Andy 5E LTE
0.35
0.21
0.13
0.45
0.08
1.59
1.43
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.04
Yezz Andy 5VR
0.34
0.18
0.27
0.35
0.11
1.63
1.43
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.04
Yezz Andy 4.5EL LTE
0.13
0.18
0.13
1.58
0.08
0.93
1.43
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.04
Yezz Monaco 4.7
0.43
0.06
0.42
0.35
0.32
1.94
0
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.04
Yezz Billy 4.7
0.24
0.09
0.42
0.35
0.32
2.45
0
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.04
Yezz Andy 5E3
0.16
0.18
0.21
0.35
0.08
1.63
1.55
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.04
Yezz 5M
0.42
0.27
0.27
0.05
0.42
1.59
1.55
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.04
Yezz Andy 5E4
0.16
0.18
0.23
0.3
0.08
1.41
1.84
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.04
Yezz Andy 5E
0.16
0.18
0.21
0.3
0.08
1.63
1.55
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.04
Yezz 4E7
0.16
0.05
0.23
0.35
0.06
0.58
2.97
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.03
Yezz Andy 4EL2 LTE
0.13
0.06
0.13
1.58
0.06
0.61
1.43
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0.03
Yezz Andy 4E5 8GB
0.16
0.05
0.23
0.35
0.06
0.61
1.84
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0
Yezz Andy 4E3I
0.13
0.05
0.06
0.05
0.06
0.66
1.34
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0
Yezz Andy 3.5EI3
0.05
0.04
0.04
0.34
0.03
0.43
1.34
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0
Yezz Andy 4E2I
0.13
0.05
0.04
0.05
0.06
0.66
1.34
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0
Yezz Andy 3.5E2I
0.13
0.04
0.04
0.05
0.03
0.44
1.34
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0
Yezz Billy 4
0.19
0.04
0.21
0.35
0.06
0.73
0
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0
Yezz Andy 5EI
0.13
0.06
0.04
0.35
0.08
1.57
1.3
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0
Yezz Andy 4EI
0.13
0.05
0.04
0.35
0.06
0.64
1.34
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0
Yezz Andy 3.5EI
0.08
0.04
0.04
0.35
0.03
0.42
1.3
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0
Yezz Andy AZ4.5
0.08
0.1
0.06
0.35
0.08
0.77
1.3
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0
Yezz Andy 4E4
0.16
0.05
0.21
0.05
0.06
0.61
1.55
0.06
Όχι καταστήματα
N/A
0
Yezz Andy 4E5
0.16
0.05
0.21
0.3
0.06
0.61
1.84
0.06
Όχι καταστήματα
N/A

Ταμπλέτες

0.14
Yezz Epic T7FD
3.73
0.35
0.03
0
0
1.13
0
Όχι καταστήματα
N/A
0.13
Yezz Epic T7ED
3.73
0.35
0.22
0
0.04
0.83
0
Όχι καταστήματα
N/A

Εγγραφείτε στα νέα μας

Για να κάνετε συνδρομή στα νέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάς, απλά στείλτε μας τη διεύθυνση email χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα. Θα λαμβάνετε email από το DeviceRanking που θα σας ειδοποιούν για τα πιο καινούργια gadget.