Εισάγετε το όνομα του προϊόντος
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση

Dibea Gt200 έναντι Dibea Dt550


  Σύνοψη

9.15

Υπέρ:

      Περισσότερη ισχύ αναρρόφησης (730 πόντοι έναντι 451 πόντοι)

      Λιγότερος θόρυβος (604 πόντοι έναντι 389 πόντοι)

      Καλύτερη μπαταρία (560 πόντοι έναντι 341 πόντοι)

      Περισσότερο συμπαγής (846 πόντοι έναντι 10 πόντοι)

      Περισσότερες λειτουργίες (809 πόντοι έναντι 611 πόντοι)

Κατά:

      Υψηλότερη τιμή (170.89 USD έναντι 164.21 USD)

  αναρρόφηση

7.3

Υπέρ:

      Μεγαλύτερη ισχύ αναρρόφησης (1200 Pascal έναντι 600 Pascal)

  Διαστάσεις

8.46

  Θόρυβος

6.04

Υπέρ:

      Υψηλότερος θόρυβος (60 dB έναντι 65 dB)

  Μπαταρία

5.6

Υπέρ:

      Υψηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (2600 mAh έναντι 2150 mAh)

  Λειτουργίες

8.09

Υπέρ:

      Διαθέτει έλεγχο εφαρμογής

  Σύνοψη

4.37

Υπέρ:

      Χαμηλότερη τιμή (164.21 USD έναντι 170.89 USD)

Κατά:

      Λιγότερη ισχύ αναρρόφησης (451 πόντοι έναντι 730 πόντοι)

      Περισσότερος θόρυβος (389 πόντοι έναντι 604 πόντοι)

      Χειρότερη μπαταρία (341 πόντοι έναντι 560 πόντοι)

      Λιγότερο συμπαγές (10 πόντοι έναντι 846 πόντοι)

      Λιγότερες λειτουργίες (611 πόντοι έναντι 809 πόντοι)

  αναρρόφηση

4.51

Κατά:

      Μικρότερη ισχύ αναρρόφησης (600 Pascal έναντι 1200 Pascal)

  Διαστάσεις

0.1

  Θόρυβος

3.89

Κατά:

      Χαμηλότερος θόρυβος (65 dB έναντι 60 dB)

  Μπαταρία

3.41

Κατά:

      Χαμηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (2150 mAh έναντι 2600 mAh)

  Λειτουργίες

6.11

Κατά:

      Όχι έλεγχος εφαρμογής

Εναλλακτικές λύσεις

9.28
Xiaomi Mi Robot Vacuum
8.5
5.77
9.22
3.07
5.12
9.18
Original Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner Mijia Robo
165€
9.15
Dibea Gt200
7.3
6.04
5.6
8.46
8.09
5.02
Dibea GT200 2-In-1 Vacuum Cleaner Dry And Wet Dual
156€
8.84
Alfawise V8S PRO E30B
8.5
3.89
4.88
7.82
5.63
7.27
Alfawise V8S PRO E30B Robot Vacuum Cleaner Smart M
155€

Εγγραφείτε στα νέα μας

Για να κάνετε συνδρομή στα νέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάς, απλά στείλτε μας τη διεύθυνση email χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα. Θα λαμβάνετε email από το DeviceRanking που θα σας ειδοποιούν για τα πιο καινούργια gadget.