Εισάγετε το όνομα του προϊόντος
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση

Roborock S5 Max έναντι Lenovo X1


  Σύνοψη

9.59

Υπέρ:

      Καλύτερη μπαταρία (922 πόντοι έναντι 860 πόντοι)

      Περισσότερο συμπαγής (280 πόντοι έναντι 212 πόντοι)

Κατά:

      Υψηλότερη τιμή (437.13 USD έναντι 419.99 USD)

      Λιγότερη ισχύ αναρρόφησης (904 πόντοι έναντι 969 πόντοι)

      Περισσότερος θόρυβος (604 πόντοι έναντι 812 πόντοι)

      Λιγότερες λειτουργίες (778 πόντοι έναντι 857 πόντοι)

      Το χειρότερο εμπορικό (662 πόντοι έναντι 911 πόντοι)

  αναρρόφηση

9.04

Κατά:

      Μικρότερη ισχύ αναρρόφησης (2000 Pascal έναντι 2200 Pascal)

  Διαστάσεις

2.8

Υπέρ:

      Μικρότερο ύψος (96 mm έναντι 100 mm)

  Θόρυβος

6.04

Κατά:

      Υψηλότερος θόρυβος (60 dB έναντι 55 dB)

  Μπαταρία

9.22

Υπέρ:

      Υψηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (5200 mAh έναντι 3200 mAh)

  Λειτουργίες

7.78

Κατά:

      Όχι με τηλεχειριστήριο

      Όχι έλεγχος εφαρμογής

Lenovo X1 9.97

  Σύνοψη

9.97

Υπέρ:

      Χαμηλότερη τιμή (419.99 USD έναντι 437.13 USD)

      Περισσότερη ισχύ αναρρόφησης (969 πόντοι έναντι 904 πόντοι)

      Λιγότερος θόρυβος (812 πόντοι έναντι 604 πόντοι)

      Περισσότερες λειτουργίες (857 πόντοι έναντι 778 πόντοι)

      Καλύτερη μάρκα (911 πόντοι έναντι 662 πόντοι)

Κατά:

      Χειρότερη μπαταρία (860 πόντοι έναντι 922 πόντοι)

      Λιγότερο συμπαγές (212 πόντοι έναντι 280 πόντοι)

  αναρρόφηση

9.69

Υπέρ:

      Μεγαλύτερη ισχύ αναρρόφησης (2200 Pascal έναντι 2000 Pascal)

  Διαστάσεις

2.12

Κατά:

      Μεγαλύτερο ύψος (100 mm έναντι 96 mm)

  Θόρυβος

8.12

Υπέρ:

      Χαμηλότερος θόρυβος (55 dB έναντι 60 dB)

  Μπαταρία

8.6

Κατά:

      Χαμηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (3200 mAh έναντι 5200 mAh)

  Λειτουργίες

8.57

Υπέρ:

      Έχει τηλεχειριστήριο

      Διαθέτει έλεγχο εφαρμογής

Εναλλακτικές λύσεις

9.9
Alfawise V10 Max
9.69
3.89
9.18
2.42
9.76
7.27
Alfawise V10 Max Laser Navigation Robot Wet and Dr
241€
9.83
Roborock S50
9.04
6.04
9.22
2.63
9.69
6.62
Roborock S50 S55 Xiaomi Vacuum Cleaner 2 for Home
323€
9.76
Roborock S5
9.04
6.04
9.22
2.8
9.28
6.62
Xiaomi roborock S5 S51 S55 Robot Vacuum Cleaner fo
397€

Εγγραφείτε στα νέα μας

Για να κάνετε συνδρομή στα νέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάς, απλά στείλτε μας τη διεύθυνση email χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα. Θα λαμβάνετε email από το DeviceRanking που θα σας ειδοποιούν για τα πιο καινούργια gadget.