Εισάγετε το όνομα του προϊόντος
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση

ILIFE V5 έναντι Isweep S550


ILIFE V5 8.36

  Σύνοψη

8.36

Υπέρ:

      Καλύτερη μπαταρία (560 πόντοι έναντι 198 πόντοι)

      Περισσότερες λειτουργίες (901 πόντοι έναντι 628 πόντοι)

      Καλύτερη μάρκα (775 πόντοι έναντι 222 πόντοι)

Κατά:

      Υψηλότερη τιμή (139.9 USD έναντι 139.84 USD)

      Περισσότερος θόρυβος (812 πόντοι έναντι 904 πόντοι)

      Λιγότερο συμπαγές (911 πόντοι έναντι 925 πόντοι)

  αναρρόφηση

4.51

  Διαστάσεις

9.11

Κατά:

      Μεγαλύτερο πλάτος (300 mm έναντι 280 mm)

  Θόρυβος

8.12

Κατά:

      Υψηλότερος θόρυβος (55 dB έναντι 50 dB)

  Μπαταρία

5.6

Υπέρ:

      Υψηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (2600 mAh έναντι 1300 mAh)

  Λειτουργίες

9.01

Υπέρ:

      Έχει την επίδειξη LCD

      Έχει εικονικό τοίχο

      Διαθέτει έλεγχο εφαρμογής

  Σύνοψη

3.58

Υπέρ:

      Χαμηλότερη τιμή (139.84 USD έναντι 139.9 USD)

      Λιγότερος θόρυβος (904 πόντοι έναντι 812 πόντοι)

      Περισσότερο συμπαγής (925 πόντοι έναντι 911 πόντοι)

Κατά:

      Χειρότερη μπαταρία (198 πόντοι έναντι 560 πόντοι)

      Λιγότερες λειτουργίες (628 πόντοι έναντι 901 πόντοι)

      Το χειρότερο εμπορικό (222 πόντοι έναντι 775 πόντοι)

  αναρρόφηση

0

  Διαστάσεις

9.25

Υπέρ:

      Μικρότερο πλάτος (280 mm έναντι 300 mm)

  Θόρυβος

9.04

Υπέρ:

      Χαμηλότερος θόρυβος (50 dB έναντι 55 dB)

  Μπαταρία

1.98

Κατά:

      Χαμηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (1300 mAh έναντι 2600 mAh)

  Λειτουργίες

6.28

Κατά:

      Όχι την επίδειξη LCD

      Όχι εικονικό τοίχο

      Όχι έλεγχος εφαρμογής

Εναλλακτικές λύσεις

8.36
ILIFE V5
4.51
8.12
5.6
9.11
9.01
7.75
ILIFE V5 Robot Vacuum Cleaner with Sweeping Dry Re
129€
7.99
Mijia 1C
9.83
0
4.81
6.79
5.87
1.02
2019 Xiaomi MIJIA 1C Handheld Wireless Vacuum Clea
134€
7.71
ILIFE A4s
6.14
3.89
4.88
8.19
7.1
7.75
ILIFE A4s Robot Vacuum Cleaner with 1000PA  Power
136€

Εγγραφείτε στα νέα μας

Για να κάνετε συνδρομή στα νέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάς, απλά στείλτε μας τη διεύθυνση email χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα. Θα λαμβάνετε email από το DeviceRanking που θα σας ειδοποιούν για τα πιο καινούργια gadget.