Εισάγετε το όνομα του προϊόντος
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση

ILIFE V5 έναντι ILIFE V3s Pro


ILIFE V5 8.36

  Σύνοψη

8.36

Υπέρ:

      Περισσότερο συμπαγής (911 πόντοι έναντι 833 πόντοι)

      Περισσότερες λειτουργίες (901 πόντοι έναντι 273 πόντοι)

Κατά:

      Υψηλότερη τιμή (139.9 USD έναντι 109.99 USD)

      Λιγότερη ισχύ αναρρόφησης (451 πόντοι έναντι 587 πόντοι)

  αναρρόφηση

4.51

Κατά:

      Μικρότερη ισχύ αναρρόφησης (600 Pascal έναντι 850 Pascal)

  Διαστάσεις

9.11

Υπέρ:

      Μικρότερο ύψος (70 mm έναντι 76 mm)

  Θόρυβος

8.12

  Μπαταρία

5.6

  Λειτουργίες

9.01

Υπέρ:

      Έχει την επίδειξη LCD

      Έχει υγρό καθαρισμού λειτουργία

      Έχει εικονικό τοίχο

Κατά:

      Όχι έλεγχος εφαρμογής

  Σύνοψη

7.27

Υπέρ:

      Χαμηλότερη τιμή (109.99 USD έναντι 139.9 USD)

      Περισσότερη ισχύ αναρρόφησης (587 πόντοι έναντι 451 πόντοι)

Κατά:

      Λιγότερο συμπαγές (833 πόντοι έναντι 911 πόντοι)

      Λιγότερες λειτουργίες (273 πόντοι έναντι 901 πόντοι)

  αναρρόφηση

5.87

Υπέρ:

      Μεγαλύτερη ισχύ αναρρόφησης (850 Pascal έναντι 600 Pascal)

  Διαστάσεις

8.33

Κατά:

      Μεγαλύτερο ύψος (76 mm έναντι 70 mm)

  Θόρυβος

8.12

  Μπαταρία

5.6

  Λειτουργίες

2.73

Υπέρ:

      Διαθέτει έλεγχο εφαρμογής

Κατά:

      Όχι την επίδειξη LCD

      Όχι υγρό καθαρισμού λειτουργία

      Όχι εικονικό τοίχο

Εναλλακτικές λύσεις

3.31
iiutec R cruiser
4.06
3.89
2.49
9.93
0.61
0.17
iiutec R-Cruiser Ultra Slim Vacuum Cleaner Househo
79€
2.94
TOCOOL Tc 350
0
9.04
1.88
9.39
1.71
7.13
TOCOOL TC-350 Smart Vacuum Cleaner Household Sweep
83€

Εγγραφείτε στα νέα μας

Για να κάνετε συνδρομή στα νέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάς, απλά στείλτε μας τη διεύθυνση email χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα. Θα λαμβάνετε email από το DeviceRanking που θα σας ειδοποιούν για τα πιο καινούργια gadget.