Εισάγετε το όνομα του προϊόντος
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση

ILIFE V5 έναντι TOCOOL Tc 450


ILIFE V5 8.57

  Σύνοψη

8.57

Υπέρ:

      Περισσότερη ισχύ αναρρόφησης (506 πόντοι έναντι 467 πόντοι)

      Καλύτερη μπαταρία (533 πόντοι έναντι 339 πόντοι)

      Περισσότερο συμπαγής (920 πόντοι έναντι 595 πόντοι)

      Καλύτερη μάρκα (759 πόντοι έναντι 455 πόντοι)

Κατά:

      Υψηλότερη τιμή (199 USD έναντι 148.58 USD)

      Περισσότερος θόρυβος (833 πόντοι έναντι 970 πόντοι)

  αναρρόφηση

5.06

Υπέρ:

      Μεγαλύτερη ισχύ αναρρόφησης (600 Pascal έναντι 500 Pascal)

  Διαστάσεις

9.2

Υπέρ:

      Μικρότερο πλάτος (300 mm έναντι 330 mm)

      Μικρότερο ύψος (70 mm έναντι 88 mm)

  Θόρυβος

8.33

Κατά:

      Υψηλότερος θόρυβος (55 dB έναντι 45 dB)

  Μπαταρία

5.33

Υπέρ:

      Υψηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (2600 mAh έναντι 2200 mAh)

  Λειτουργίες

9.11

Υπέρ:

      Διαθέτει έλεγχο εφαρμογής

  Σύνοψη

6.73

Υπέρ:

      Χαμηλότερη τιμή (148.58 USD έναντι 199 USD)

      Λιγότερος θόρυβος (970 πόντοι έναντι 833 πόντοι)

Κατά:

      Λιγότερη ισχύ αναρρόφησης (467 πόντοι έναντι 506 πόντοι)

      Χειρότερη μπαταρία (339 πόντοι έναντι 533 πόντοι)

      Λιγότερο συμπαγές (595 πόντοι έναντι 920 πόντοι)

      Το χειρότερο εμπορικό (455 πόντοι έναντι 759 πόντοι)

  αναρρόφηση

4.67

Κατά:

      Μικρότερη ισχύ αναρρόφησης (500 Pascal έναντι 600 Pascal)

  Διαστάσεις

5.95

Κατά:

      Μεγαλύτερο πλάτος (330 mm έναντι 300 mm)

      Μεγαλύτερο ύψος (88 mm έναντι 70 mm)

  Θόρυβος

9.7

Υπέρ:

      Χαμηλότερος θόρυβος (45 dB έναντι 55 dB)

  Μπαταρία

3.39

Κατά:

      Χαμηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (2200 mAh έναντι 2600 mAh)

  Λειτουργίες

9.11

Κατά:

      Όχι έλεγχος εφαρμογής

Εναλλακτικές λύσεις

9.85
Roborock S50
9.11
6.52
8.93
2.59
9.7
6.88
Sweeping Robot Accessories Laser Distance Sensor f
83€
9.49
Viomi V2 Pro
9.64
4.61
8.15
3.36
8.69
4.55
Vacuum cleaning robot charging base module accesso
90€
8.72
ILIFE V5s pro
6.25
9.17
4.64
9.2
7.53
7.59
Authentic ILIFE V5S Pro Smart Robotic Vacuum Clean
130€

Εγγραφείτε στα νέα μας

Για να κάνετε συνδρομή στα νέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάς, απλά στείλτε μας τη διεύθυνση email χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα. Θα λαμβάνετε email από το DeviceRanking που θα σας ειδοποιούν για τα πιο καινούργια gadget.