Εισάγετε το όνομα του προϊόντος
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση

TOCOOL Tc 350 έναντι iiutec R cruiser


  Σύνοψη

2.94

Υπέρ:

      Λιγότερος θόρυβος (904 πόντοι έναντι 389 πόντοι)

      Περισσότερες λειτουργίες (171 πόντοι έναντι 61 πόντοι)

      Καλύτερη μάρκα (713 πόντοι έναντι 17 πόντοι)

Κατά:

      Υψηλότερη τιμή (89.64 USD έναντι 85.13 USD)

      Χειρότερη μπαταρία (188 πόντοι έναντι 249 πόντοι)

      Λιγότερο συμπαγές (939 πόντοι έναντι 993 πόντοι)

  αναρρόφηση

0

  Διαστάσεις

9.39

Κατά:

      Μεγαλύτερο πλάτος (300 mm έναντι 225 mm)

      Μεγαλύτερο ύψος (60 mm έναντι 25 mm)

  Θόρυβος

9.04

Υπέρ:

      Υψηλότερος θόρυβος (50 dB έναντι 65 dB)

  Μπαταρία

1.88

Κατά:

      Χαμηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (1000 mAh έναντι 2000 mAh)

  Λειτουργίες

1.71

Υπέρ:

      Έχει τηλεχειριστήριο

Κατά:

      Όχι έλεγχος εφαρμογής

  Σύνοψη

3.31

Υπέρ:

      Χαμηλότερη τιμή (85.13 USD έναντι 89.64 USD)

      Καλύτερη μπαταρία (249 πόντοι έναντι 188 πόντοι)

      Περισσότερο συμπαγής (993 πόντοι έναντι 939 πόντοι)

Κατά:

      Περισσότερος θόρυβος (389 πόντοι έναντι 904 πόντοι)

      Λιγότερες λειτουργίες (61 πόντοι έναντι 171 πόντοι)

      Το χειρότερο εμπορικό (17 πόντοι έναντι 713 πόντοι)

  αναρρόφηση

4.06

  Διαστάσεις

9.93

Υπέρ:

      Μικρότερο πλάτος (225 mm έναντι 300 mm)

      Μικρότερο ύψος (25 mm έναντι 60 mm)

  Θόρυβος

3.89

Κατά:

      Χαμηλότερος θόρυβος (65 dB έναντι 50 dB)

  Μπαταρία

2.49

Υπέρ:

      Υψηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (2000 mAh έναντι 1000 mAh)

  Λειτουργίες

0.61

Υπέρ:

      Διαθέτει έλεγχο εφαρμογής

Κατά:

      Όχι με τηλεχειριστήριο

Εναλλακτικές λύσεις

2.94
TOCOOL Tc 350
0
9.04
1.88
9.39
1.71
7.13
TOCOOL TC-350 Smart Vacuum Cleaner Household Sweep
83€

Εγγραφείτε στα νέα μας

Για να κάνετε συνδρομή στα νέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάς, απλά στείλτε μας τη διεύθυνση email χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα. Θα λαμβάνετε email από το DeviceRanking που θα σας ειδοποιούν για τα πιο καινούργια gadget.