Εισάγετε το όνομα του προϊόντος
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση

TOCOOL Tc 750 έναντι Roborock S7


  Σύνοψη

6.55

Υπέρ:

      Περισσότερο συμπαγής (595 πόντοι έναντι 259 πόντοι)

      Περισσότερες λειτουργίες (899 πόντοι έναντι 101 πόντοι)

Κατά:

      Υψηλότερη τιμή (136.95 USD έναντι 100.19 USD)

      Χειρότερη μπαταρία (339 πόντοι έναντι 893 πόντοι)

      Το χειρότερο εμπορικό (476 πόντοι έναντι 688 πόντοι)

  αναρρόφηση

4.67

  Διαστάσεις

5.95

Υπέρ:

      Μικρότερο πλάτος (330 mm έναντι 350 mm)

      Μικρότερο ύψος (88 mm έναντι 97 mm)

  Θόρυβος

9.17

  Μπαταρία

3.39

Κατά:

      Χαμηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (2200 mAh έναντι 5200 mAh)

  Λειτουργίες

8.99

Υπέρ:

      Έχει τηλεχειριστήριο

      Διαθέτει δυνατότητα αυτο-φόρτισης

      Έχει την επίδειξη LCD

      Έχει υγρό καθαρισμού λειτουργία

      Έχει εικονικό τοίχο

      Διαθέτει έλεγχο εφαρμογής

  Σύνοψη

3.01

Υπέρ:

      Χαμηλότερη τιμή (100.19 USD έναντι 136.95 USD)

      Καλύτερη μπαταρία (893 πόντοι έναντι 339 πόντοι)

      Καλύτερη μάρκα (688 πόντοι έναντι 476 πόντοι)

Κατά:

      Λιγότερο συμπαγές (259 πόντοι έναντι 595 πόντοι)

      Λιγότερες λειτουργίες (101 πόντοι έναντι 899 πόντοι)

  αναρρόφηση

0

  Διαστάσεις

2.59

Κατά:

      Μεγαλύτερο πλάτος (350 mm έναντι 330 mm)

      Μεγαλύτερο ύψος (97 mm έναντι 88 mm)

  Θόρυβος

0

  Μπαταρία

8.93

Υπέρ:

      Υψηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (5200 mAh έναντι 2200 mAh)

  Λειτουργίες

1.01

Κατά:

      Όχι με τηλεχειριστήριο

      Όχι δυνατότητα αυτό φόρτισης

      Όχι την επίδειξη LCD

      Όχι υγρό καθαρισμού λειτουργία

      Όχι εικονικό τοίχο

      Όχι έλεγχος εφαρμογής

Εναλλακτικές λύσεις

9.85
Roborock S50
9.11
6.52
8.93
2.59
9.7
6.88
Sweeping Robot Accessories Laser Distance Sensor f
84€
5.57
Irobot Roomba 680
5.06
6.28
7.5
4.11
2.95
2.86
2130LI, 4374392 Battery for iRobot Roomba 680, 681
77€
4.35
iiutec R cruiser
4.67
4.61
2.47
9.94
1.01
0.42
iiutec R-Cruiser Ultra Slim Vacuum Cleaner Househo
84€

Εγγραφείτε στα νέα μας

Για να κάνετε συνδρομή στα νέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάς, απλά στείλτε μας τη διεύθυνση email χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα. Θα λαμβάνετε email από το DeviceRanking που θα σας ειδοποιούν για τα πιο καινούργια gadget.