Εισάγετε το όνομα του προϊόντος
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση

ILIFE V5s pro έναντι FENGRUI Robot Vacuum


  Σύνοψη

8.57

Υπέρ:

      Λιγότερος θόρυβος (904 πόντοι έναντι 604 πόντοι)

      Καλύτερη μπαταρία (488 πόντοι έναντι 355 πόντοι)

      Περισσότερο συμπαγής (911 πόντοι έναντι 857 πόντοι)

      Περισσότερες λειτουργίες (727 πόντοι έναντι 570 πόντοι)

      Καλύτερη μάρκα (775 πόντοι έναντι 137 πόντοι)

Κατά:

      Υψηλότερη τιμή (159.9 USD έναντι 155.09 USD)

      Λιγότερη ισχύ αναρρόφησης (587 πόντοι έναντι 614 πόντοι)

  αναρρόφηση

5.87

Κατά:

      Μικρότερη ισχύ αναρρόφησης (850 Pascal έναντι 1000 Pascal)

  Διαστάσεις

9.11

Υπέρ:

      Μικρότερο ύψος (70 mm έναντι 75 mm)

Κατά:

      Μεγαλύτερο πλάτος (300 mm έναντι 289 mm)

  Θόρυβος

9.04

Υπέρ:

      Υψηλότερος θόρυβος (50 dB έναντι 60 dB)

  Μπαταρία

4.88

Υπέρ:

      Υψηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (2500 mAh έναντι 2200 mAh)

  Λειτουργίες

7.27

Υπέρ:

      Διαθέτει δυνατότητα αυτο-φόρτισης

      Έχει την επίδειξη LCD

Κατά:

      Όχι έλεγχος εφαρμογής

  Σύνοψη

6.08

Υπέρ:

      Χαμηλότερη τιμή (155.09 USD έναντι 159.9 USD)

      Περισσότερη ισχύ αναρρόφησης (614 πόντοι έναντι 587 πόντοι)

Κατά:

      Περισσότερος θόρυβος (604 πόντοι έναντι 904 πόντοι)

      Χειρότερη μπαταρία (355 πόντοι έναντι 488 πόντοι)

      Λιγότερο συμπαγές (857 πόντοι έναντι 911 πόντοι)

      Λιγότερες λειτουργίες (570 πόντοι έναντι 727 πόντοι)

      Το χειρότερο εμπορικό (137 πόντοι έναντι 775 πόντοι)

  αναρρόφηση

6.14

Υπέρ:

      Μεγαλύτερη ισχύ αναρρόφησης (1000 Pascal έναντι 850 Pascal)

  Διαστάσεις

8.57

Υπέρ:

      Μικρότερο πλάτος (289 mm έναντι 300 mm)

Κατά:

      Μεγαλύτερο ύψος (75 mm έναντι 70 mm)

  Θόρυβος

6.04

Κατά:

      Χαμηλότερος θόρυβος (60 dB έναντι 50 dB)

  Μπαταρία

3.55

Κατά:

      Χαμηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (2200 mAh έναντι 2500 mAh)

  Λειτουργίες

5.7

Υπέρ:

      Διαθέτει έλεγχο εφαρμογής

Κατά:

      Όχι δυνατότητα αυτό φόρτισης

      Όχι την επίδειξη LCD

Εναλλακτικές λύσεις

8.84
Alfawise V8S PRO E30B
8.5
3.89
4.88
7.82
5.63
7.27
Alfawise V8S PRO E30B Robot Vacuum Cleaner Smart M
155€
8.57
ILIFE V5s pro
5.87
9.04
4.88
9.11
7.27
7.75
ILIFE V5s Pro Vacuum Cleaner Robot Sweep Wet Mop A
146€
8.36
ILIFE V5
4.51
8.12
5.6
9.11
9.01
7.75
ILIFE V5 Robot Vacuum Cleaner with Sweeping Dry Re
128€

Εγγραφείτε στα νέα μας

Για να κάνετε συνδρομή στα νέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάς, απλά στείλτε μας τη διεύθυνση email χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα. Θα λαμβάνετε email από το DeviceRanking που θα σας ειδοποιούν για τα πιο καινούργια gadget.