Εισάγετε το όνομα του προϊόντος
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση

iiutec R cruiser έναντι ILIFE V3s Pro


  Σύνοψη

3.31

Υπέρ:

      Χαμηλότερη τιμή (85.13 USD έναντι 109.99 USD)

      Περισσότερο συμπαγής (993 πόντοι έναντι 833 πόντοι)

Κατά:

      Λιγότερη ισχύ αναρρόφησης (406 πόντοι έναντι 587 πόντοι)

      Περισσότερος θόρυβος (389 πόντοι έναντι 812 πόντοι)

      Χειρότερη μπαταρία (249 πόντοι έναντι 560 πόντοι)

      Λιγότερες λειτουργίες (61 πόντοι έναντι 273 πόντοι)

      Το χειρότερο εμπορικό (17 πόντοι έναντι 775 πόντοι)

  αναρρόφηση

4.06

Κατά:

      Μικρότερη ισχύ αναρρόφησης (500 Pascal έναντι 850 Pascal)

  Διαστάσεις

9.93

Υπέρ:

      Μικρότερο πλάτος (225 mm έναντι 300 mm)

      Μικρότερο ύψος (25 mm έναντι 76 mm)

  Θόρυβος

3.89

Κατά:

      Υψηλότερος θόρυβος (65 dB έναντι 55 dB)

  Μπαταρία

2.49

Κατά:

      Χαμηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (2000 mAh έναντι 2600 mAh)

  Λειτουργίες

0.61

Κατά:

      Όχι με τηλεχειριστήριο

      Όχι δυνατότητα αυτό φόρτισης

      Όχι έλεγχος εφαρμογής

  Σύνοψη

7.27

Υπέρ:

      Περισσότερη ισχύ αναρρόφησης (587 πόντοι έναντι 406 πόντοι)

      Λιγότερος θόρυβος (812 πόντοι έναντι 389 πόντοι)

      Καλύτερη μπαταρία (560 πόντοι έναντι 249 πόντοι)

      Περισσότερες λειτουργίες (273 πόντοι έναντι 61 πόντοι)

      Καλύτερη μάρκα (775 πόντοι έναντι 17 πόντοι)

Κατά:

      Υψηλότερη τιμή (109.99 USD έναντι 85.13 USD)

      Λιγότερο συμπαγές (833 πόντοι έναντι 993 πόντοι)

  αναρρόφηση

5.87

Υπέρ:

      Μεγαλύτερη ισχύ αναρρόφησης (850 Pascal έναντι 500 Pascal)

  Διαστάσεις

8.33

Κατά:

      Μεγαλύτερο πλάτος (300 mm έναντι 225 mm)

      Μεγαλύτερο ύψος (76 mm έναντι 25 mm)

  Θόρυβος

8.12

Υπέρ:

      Χαμηλότερος θόρυβος (55 dB έναντι 65 dB)

  Μπαταρία

5.6

Υπέρ:

      Υψηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (2600 mAh έναντι 2000 mAh)

  Λειτουργίες

2.73

Υπέρ:

      Έχει τηλεχειριστήριο

      Διαθέτει δυνατότητα αυτο-φόρτισης

      Διαθέτει έλεγχο εφαρμογής

Εναλλακτικές λύσεις

3.31
iiutec R cruiser
4.06
3.89
2.49
9.93
0.61
0.17
iiutec R-Cruiser Ultra Slim Vacuum Cleaner Househo
79€
2.94
TOCOOL Tc 350
0
9.04
1.88
9.39
1.71
7.13
TOCOOL TC-350 Smart Vacuum Cleaner Household Sweep
83€

Εγγραφείτε στα νέα μας

Για να κάνετε συνδρομή στα νέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάς, απλά στείλτε μας τη διεύθυνση email χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα. Θα λαμβάνετε email από το DeviceRanking που θα σας ειδοποιούν για τα πιο καινούργια gadget.