Εισάγετε το όνομα του προϊόντος
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση

iiutec R cruiser έναντι deerma Vc25


  Σύνοψη

4.29

Υπέρ:

      Χαμηλότερη τιμή (93.7 USD έναντι 113.99 USD)

      Λιγότερος θόρυβος (461 πόντοι έναντι 414 πόντοι)

      Περισσότερες λειτουργίες (101 πόντοι έναντι 9 πόντοι)

      Καλύτερη μάρκα (36 πόντοι έναντι 18 πόντοι)

Κατά:

      Χειρότερη μπαταρία (247 πόντοι έναντι 339 πόντοι)

  αναρρόφηση

4.67

  Διαστάσεις

9.94

Υπέρ:

      Μικρότερο πλάτος (225 mm έναντι 295 mm)

      Μικρότερο ύψος (25 mm έναντι 1145 mm)

  Θόρυβος

4.61

Υπέρ:

      Υψηλότερος θόρυβος (65 dB έναντι 80 dB)

  Μπαταρία

2.47

Κατά:

      Χαμηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (2000 mAh έναντι 2200 mAh)

  Λειτουργίες

1.01

Υπέρ:

      Διαθέτει έλεγχο εφαρμογής

  Σύνοψη

0.45

Υπέρ:

      Καλύτερη μπαταρία (339 πόντοι έναντι 247 πόντοι)

Κατά:

      Υψηλότερη τιμή (113.99 USD έναντι 93.7 USD)

      Περισσότερος θόρυβος (414 πόντοι έναντι 461 πόντοι)

      Λιγότερες λειτουργίες (9 πόντοι έναντι 101 πόντοι)

      Το χειρότερο εμπορικό (18 πόντοι έναντι 36 πόντοι)

  αναρρόφηση

0

  Διαστάσεις

0

Κατά:

      Μεγαλύτερο πλάτος (295 mm έναντι 225 mm)

      Μεγαλύτερο ύψος (1145 mm έναντι 25 mm)

  Θόρυβος

4.14

Κατά:

      Χαμηλότερος θόρυβος (80 dB έναντι 65 dB)

  Μπαταρία

3.39

Υπέρ:

      Υψηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας (2200 mAh έναντι 2000 mAh)

  Λειτουργίες

0.09

Κατά:

      Όχι έλεγχος εφαρμογής

Εναλλακτικές λύσεις

5.89
Irobot Roomba 680
5.06
6.28
7.5
4.11
2.95
5.42
2130LI, 4374392 Battery for iRobot Roomba 680, 681
74€
4.29
iiutec R cruiser
4.67
4.61
2.47
9.94
1.01
0.36
iiutec R-Cruiser Ultra Slim Vacuum Cleaner Househo
80€
3.72
TOCOOL Tc 350
0
9.17
1.88
9.46
2.56
7.38
TOCOOL TC-350 Smart Vacuum Cleaner Household Sweep
78€

Εγγραφείτε στα νέα μας

Για να κάνετε συνδρομή στα νέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάς, απλά στείλτε μας τη διεύθυνση email χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα. Θα λαμβάνετε email από το DeviceRanking που θα σας ειδοποιούν για τα πιο καινούργια gadget.