Εισάγετε το όνομα του προϊόντος
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση

Minix Neo z83 - 4 έναντι Beelink M1


  Σύνοψη

3.23

Υπέρ:

      Χαμηλότερη τιμή (120.99 USD έναντι 179 USD)

Κατά:

      Χειρότερη gpu (293 πόντοι έναντι 782 πόντοι)

      Χειρότερα rom (459 πόντοι έναντι 747 πόντοι)

      Χειρότερα χρηστικότητα (507 πόντοι έναντι 755 πόντοι)

      Χειρότερα ram (493 πόντοι έναντι 873 πόντοι)

      Το χειρότερο cpu (201 πόντοι έναντι 760 πόντοι)

  Cpu (Επεξεργαστής)

2.93

Υπέρ:

      Υψηλότερη βάση την ταχύτητα (1474 MHz έναντι 1126 MHz)

Κατά:

      Χαμηλότερη ταχύτητα ριπής (1884 MHz έναντι 2252 MHz)

  Gpu

4.59

Κατά:

      Χαμηλότερη ταχύτητα ριπής (500 Μορφές έναντι 700 Μορφές)

  Rom

5.07

Κατά:

      Μικρότερο rom (32 gigabyte έναντι 64 gigabyte)

  Ram

4.93

Κατά:

      Μικρότερη ram (4 gigabyte έναντι 6 gigabyte)

      Μικρότερο εύρος ζώνης (13107 MB/s έναντι 30000 MB/s)

  Χρηστικότητα

2.01

Υπέρ:

      Με USB3

Κατά:

      Χωρίς VGA

      Χωρίς TRS

Beelink M1 9.26

  Σύνοψη

9.26

Υπέρ:

      Καλύτερη gpu (782 πόντοι έναντι 293 πόντοι)

      Καλύτερη rom (747 πόντοι έναντι 459 πόντοι)

      Καλύτερη χρηστικότητα (755 πόντοι έναντι 507 πόντοι)

      Καλύτερα ram (873 πόντοι έναντι 493 πόντοι)

      Καλύτερη cpu (760 πόντοι έναντι 201 πόντοι)

Κατά:

      Υψηλότερη τιμή (179 USD έναντι 120.99 USD)

  Cpu (Επεξεργαστής)

7.82

Υπέρ:

      Υψηλότερη ταχύτητα ριπής (2252 MHz έναντι 1884 MHz)

Κατά:

      Χαμηλότερη βάση την ταχύτητα (1126 MHz έναντι 1474 MHz)

  Gpu

7.47

Υπέρ:

      Υψηλότερη ταχύτητα ριπής (700 Μορφές έναντι 500 Μορφές)

  Rom

7.55

Υπέρ:

      Μεγαλύτερο rom (64 gigabyte έναντι 32 gigabyte)

  Ram

8.73

Υπέρ:

      Μεγαλύτερη μνήμη ram (6 gigabyte έναντι 4 gigabyte)

      Μεγαλύτερο εύρος ζώνης (30000 MB/s έναντι 13107 MB/s)

  Χρηστικότητα

7.6

Υπέρ:

      Με την εισαγωγή VGA

      Με TRS

Κατά:

      Χωρίς USB3

Εναλλακτικές λύσεις

9.83
Beelink Kt03
9.08
9.48
8.47
7.47
3.45
7.25
Beelink KT03 Client Computer
134€
9.74
Beelink S2
9.39
7.82
7.51
7.47
3.45
7.25
Beelink S2 Mini PC Intel Gemini Lake Celeron N4100
174€
9.65
Chuwi GBox
9.39
7.82
7.51
4.59
5.07
9.56
CHUWI GBox Mini PC Intel Gemini Lake N4100 4GB/64G
166€

Εγγραφείτε στα νέα μας

Για να κάνετε συνδρομή στα νέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάς, απλά στείλτε μας τη διεύθυνση email χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα. Θα λαμβάνετε email από το DeviceRanking που θα σας ειδοποιούν για τα πιο καινούργια gadget.