הזן את שם המוצר
אין מוצרים להשוות

אין חנויות - Xolo


טלפונים סלולריים וסמארטפונים

1.62
Xolo ZX
3.55
2.68
6.85
0.89
2.36
0
4.55
0.24
אין חנויות
N/A
1.14
Xolo Black
1.39
2.55
2.26
0.41
4.9
4.12
1.11
0.24
אין חנויות
N/A
0.8
Xolo Era 5X
2.32
0.94
2.64
1.77
2.22
0
3.55
0.24
אין חנויות
N/A
0.79
Xolo Q3000
1.43
3.6
0.18
0.36
3.8
2.55
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0.63
Xolo Black 1X
2.68
0.56
1.61
0.41
2.79
2.82
1.29
0.24
אין חנויות
N/A
0.59
Xolo Play 8X-1200
3.11
0.28
1.82
0
3.51
1.85
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.47
Xolo Era 4K
1.43
4.17
0.2
0.36
0.99
1.95
1.11
0.24
אין חנויות
N/A
0.42
Xolo Q1000s Plus
0.77
1.59
0.18
0
3.51
2.28
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0.38
Xolo LT2000
0.41
0.83
1.03
0.54
0.94
4.11
1.11
0.24
אין חנויות
N/A
0.38
Xolo Play 8X-1100
2.67
0.23
1.71
0.04
0.99
2.19
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.38
Xolo Era 3X
2.31
0.94
0.92
0.55
0.47
1.68
1.79
0.24
אין חנויות
N/A
0.32
Xolo Era 4X
0.48
0.94
1.16
0.55
1.89
0
3.55
0.24
אין חנויות
N/A
0.31
Xolo Q2100
0.66
1.24
0.28
0.04
1.98
2.6
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.31
Xolo Q2500
0.29
1.59
0.28
0
1.35
3.62
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.29
Xolo Omega 5.5
2.32
0.48
1.15
0
0.94
1.85
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.27
Xolo 8X-1000i
0.79
0.14
1.49
0
0.99
2.96
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.27
Xolo Play 8X-1000
0.7
0.14
1.49
0
0.99
2.96
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.22
Xolo Era 2V
0.75
0.94
0.55
0.55
0.47
1.75
1.79
0.24
אין חנויות
N/A
0.2
Xolo Q1200
0.91
0.23
0.28
0.04
0.99
3.38
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.19
Xolo Era 1X Pro
0.52
0.64
0.89
0.55
0.47
2.12
1.29
0.24
אין חנויות
N/A
0.15
Xolo Era X
0.52
0.42
1.01
0.42
0.99
2.17
1.29
0.24
אין חנויות
N/A
0.14
Xolo Cube 5.0
0.38
0.23
0.23
0
0.99
3.56
1.11
0.24
אין חנויות
N/A
0.14
Xolo 8X-1020
1.19
0.42
1.15
0.04
0.47
2.09
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.14
Xolo Omega 5.0
2.19
0.23
1.15
0
0.47
1.51
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.14
Xolo Q1020
1.77
0.28
0.28
0.04
0.99
2.14
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.11
Xolo Era 4G
0.38
0.42
0.66
0.42
0.99
2.17
1.29
0.24
אין חנויות
N/A
0.11
Xolo Era 1X
0.52
0.64
0.45
0.55
0.47
2.12
1.29
0.24
אין חנויות
N/A
0.1
Xolo Q1000S
0.77
0.64
0.1
0
0.47
3.07
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0.08
Xolo Play 6X 1000
0.41
0.28
1.34
0
0.47
2.35
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.06
Xolo Q900S Plus
0.37
0.15
0.45
0
0.79
2.68
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.06
Xolo Opus HD
0.31
0.42
0.08
0
0.99
2.63
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.06
Xolo Q1011
0.41
0.42
0.28
0.04
0.99
2.26
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.06
Xolo Q1010i
0.7
0.42
0.28
0.04
0.99
2.26
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.06
Xolo Q1100
0.31
0.17
0.91
0
0.99
2.28
0.99
0.24
אין חנויות
N/A
0.06
Xolo Q2000
0.77
0.73
0.06
0
0.94
2.12
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0.06
Xolo Era 2X
0.52
0.42
0.55
0.55
0.47
1.75
1.29
0.24
אין חנויות
N/A
0.06
Xolo Era 3
0.29
0.42
0.19
0.55
0.47
1.76
1.79
0.24
אין חנויות
N/A
0.04
Xolo One HD
1.36
0.28
0.23
0.04
0.47
1.73
1.11
0.24
אין חנויות
N/A
0.04
Xolo Era HD
0.52
0.42
0.23
0
0.47
2.58
1.11
0.24
אין חנויות
N/A
0.04
Xolo Opus 3
1.01
0.42
0.23
0
0.47
2.09
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.04
Xolo Q900S
0.37
0.15
0.45
0
0.2
2.68
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.04
Xolo Win Q900s
0.27
0.15
0.45
0
0.79
2.83
0
0.24
אין חנויות
N/A
0.04
Xolo Q2000L
0.31
0.42
0.08
0
0.29
2.98
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.04
Xolo Q1010
0.31
0.42
0.28
0.04
0.99
2.26
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0.04
Xolo Era 2
0.29
0.48
0.45
0.55
0.15
1.76
1.29
0.24
אין חנויות
N/A
0.03
Xolo Era
0.38
0.23
0.23
0
0.15
1.76
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.03
Xolo A1010
0.15
0.42
0.04
0.04
0.15
2.09
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.03
Xolo Win Q1000
0.38
0.27
0.45
0
0.99
2.12
0
0.24
אין חנויות
N/A
0.03
Xolo Q700s Plus
0.8
0.08
0.23
0
0.1
1.58
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.03
Xolo A1000s
0.15
0.17
0.06
0
0.11
3.19
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.03
Xolo Q1000 Opus2
0.29
0.17
0.45
0
0.18
1.76
0.99
0.24
אין חנויות
N/A
0.03
Xolo Q900T
0.31
0.08
0.1
0
0.37
1.63
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0.03
Xolo Q1000 Opus
0.15
0.23
0.08
0
0.15
1.95
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0.03
Xolo Q1000
0.31
0.23
0.06
0
0.47
2.1
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0.03
Xolo X1000
0.26
0.13
0.06
0.42
0.34
1.68
0.93
0.24
אין חנויות
N/A
0.01
Xolo Q1001
0.15
0.17
0.18
0
0.15
1.75
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.01
Xolo Q710s
0.26
0.17
0.23
0
0.15
1.43
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.01
Xolo One
0.19
0.04
0.23
0
0.1
1.61
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.01
Xolo Q610s
0.15
0.04
0.23
0
0.1
1.61
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.01
Xolo Q600s
0.15
0.17
0.08
0
0.18
1.67
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0.01
Xolo Q700s
0.26
0.08
0.23
0
0.1
1.56
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0.01
Xolo LT900
0.31
0.08
0.52
0
0.4
0.99
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0.01
Xolo Q900
0.42
0.15
0.06
0
0.34
1.29
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0.01
Xolo Play
0.31
0.17
0.19
0
0.37
1.15
0.93
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo Prime
0.15
0.08
0.23
0
0.1
1.2
1.11
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo Q600 Club
0.15
0.08
0.18
0
0.1
1.29
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo Q520s
0.15
0.08
0.18
0
0.09
0.65
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo Q700 Club
0.15
0.17
0.23
0
0.1
0.97
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo Q510s
0.15
0.03
0.23
0
0.08
0.89
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo A550s IPS
0.15
0.03
0.04
0
0.08
0.89
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo A700s
0.11
0.08
0.06
0
0.15
1.43
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo Q500s IPS
0.15
0.03
0.18
0
0.08
0.94
1.01
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo A500s Lite
0.08
0.03
0.06
0
0.1
1.79
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo A510s
0.1
0.03
0.06
0
0.08
0.85
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo A500 Club
0.1
0.03
0.06
0
0.09
0.93
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo Q500
0.1
0.03
0.13
0
0.08
0.71
0.93
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo A600
0.1
0.23
0.06
0
0.15
1.42
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo A500L
0.08
0.03
0.06
0
0.08
0.45
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo Q700i
0.27
0.36
0.13
0
0.15
1.02
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo A500S IPS
0.1
0.03
0.06
0
0.08
0.98
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo A500S
0.1
0.03
0.06
0
0.08
0.94
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo Q600
0.1
0.17
0.06
0
0.1
0.8
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo X910
0.14
0.17
0.06
0.42
0.11
1.02
0.93
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo Q700
0.15
0.36
0.13
0
0.15
1.02
0.96
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo Q800
0.29
0.23
0.06
0.04
0.15
1.2
0.93
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo Q800 X-Edition
0.26
0.23
0.06
0.04
0.15
1.2
0.93
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo X500
0.14
0.03
0.04
0.42
0.04
0.41
0.93
0.24
אין חנויות
N/A
0
Xolo A500
0.09
0.03
0.06
0
0.08
0.5
0.93
0.24
אין חנויות
N/A

טאבלטים

1.24
Xolo Win
2.53
1.65
0.23
0
8.65
2.39
0
אין חנויות
N/A
1.09
Xolo Play Tegra Note
4.15
2.76
5.09
0
1.55
1.04
0
אין חנויות
N/A
0.86
Xolo Tab
0.59
2.43
1.49
4.53
3.01
0.93
0
אין חנויות
N/A
0.5
Xolo Play Tab 7.0
0.59
3.24
3.93
0
1.55
0.7
0
אין חנויות
N/A

הרשמה לחדשות האתר

כדי להירשם לחדשות האתר, פשוט שלח אלינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלך באמצעות הטופס למטה. תקבל הודעות מצ'יינה פרייס לדואר האלקטרוני שלך על השקות של גאדג'טים